Day: March 6, 2018

Bersatu itu Rahmat

0 Comment

*Bersatu itu Rahmat* Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman : _”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali ( Agama ) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai_” [QS. Ali-Imran : 102-103] Syeikh as-Sa’di berkata : Para ulama tafsir […]

Tags: