Day: March 17, 2018

MANHAJ/JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT (Bag.4)

0 Comment

*MANHAJ/JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT Bag.4* ▪Golongan Yang Selamat Senantiasa Menjaga Kemurnian tauhid. Mengesakan Allah ta’ala dengan beribadah, berdo’a dan memohon pertolongan baik dalam masa sulit maupun lapang, menyembelih kurban, bernadzar, tawakkal, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah ta’ala dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya Daulah Islamiyah yang benar. Menjauhi […]