Day: March 31, 2018

MANHAJ/JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT (Bag.14)

0 Comment

*MANHAJ/JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT Bag.14* بسم الله الرحمن الرحيم MACAM-MACAM TAUHID ▪Tauhid adalah mengesakan Allah ta’ala dengan beribadah kepadaNya semata. Ibadah merupakan tujuan penciptaan alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, و ما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون “Dan tidaklah Aku (Allah) menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu (saja).” [Adz-Dzaariyaat: 56] […]

Tags: