Month: July 2018

Apabila bertemu dua mashlahat, didahulukan mashlahat yang lebih besar

0 Comment

*USHUL FIQIH* *🍀 Kaidah yang ke 14 🍀* Kitab: Syarah Mandzumah Ushul Fiqih Karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al’Utsaimin, رحمه الله تعالى. 👉🏼 Apabila bertemu dua mashlahat, didahulukan mashlahat yang lebih besar. Mashlahat adalah kebaikan bagi manusia dalam agama, dunia dan akherat. Dalam memandang mashlahat, kita wajib berpegang kepada syariat. Bukan hawa nafsu dan syahwat. […]

BERPEDOMAN KEPADA SAHABAT, ADALAH JAMINAN KEMENANGAN

0 Comment

*🌙 SIRAH SHAHABAT* *PANDANGAN AHLUS SUNNAH WAL JAMAAH TERHADAP SAHABAT NABI* *✅BERPEDOMAN KEPADA SAHABAT, ADALAH JAMINAN KEMENANGAN* Dalam hadits riwayat Muslim, no 2523 dari jalur Abu Zubair, dari Jabir, dari Abu Sa’id Al Khudri Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُبْعَثُ مِنْهُمُ الْبَعْثُ فَيَقُولُونَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ […]

Tags:

WAHYU MENGALAMI MASA VAKUM

0 Comment

*🌙 SIRAH NABAWIYAH* ————EPISODE 18————– *⛔🍃 “WAHYU MENGALAMI MASA VAKUM”* Pada saat wahyu mengalami masa vakum tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dirundung kesedihan yang mendalam serta diselimuti oleh kebingungan & kepanikan. Dalam kitab “At-Ta’bir”, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebagai berikut: “Berdasarkan informasi yang sampai kepada kami, wahyu pun mengalami masa vakum sehingga membuat Nabi Shallallahu […]

JIBRIL ‘alaihis sallam TURUN MEMBAWA WAHYU

0 Comment

*🌙 SIRAH NABAWIYAH* ————— EPISODE 17 ————— “JIBRIL ‘alaihis sallam TURUN MEMBAWA WAHYU” 🌌 Tatkala usia beliau genap 40 tahun (yang merupakan puncak kematangan, ada pula yang menyatakan bahwa di usia inilah para rasul diutus), Tanda-tanda nubuwwah (kenabian) nampak dan bersinar, di antaranya; Adanya sebuah batu di Makkah yang mengucapkan salam kepada beliau, beliau juga […]

Perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang tidak ada perintah dari beliau, maka hukumnya tidak wajib

0 Comment

*USHUL FIQIH* *🍀 Kaidah yang ke 13 🍀* Kitab: Syarah Mandzumah Ushul Fiqih Karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al’Utsaimin, رحمه الله تعالى. 👉🏼 Perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang tidak ada perintah dari beliau, maka hukumnya tidak wajib. Perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak semuanya sama hukumnya. Namun terbagi menjadi 6 macam: 1. Perbuatan Nabi […]

DI GUA HIRA’

0 Comment

*🌙 SIRAH NABAWIYAH* ————— EPISODE 16 ————— *⛰ “ DI GUA HIRA’ ” ⛰* Tatkala usia beliau sudah mendekati 40 tahun dan perenungannya terdahulu telah memperluas jurang pemikiran antara diri beliau Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan kaumnya, beliau mulai suka mengasingkan diri. Karenanya, beliau biasa membawa roti gandum & bekal air menuju Gua Hira’ yang […]

Apabila disebutkan keutamaan suatu amal dalam sebuah dalil tanpa ada perintah, maka hukumnya sunnah bukan wajib

0 Comment

*USHUL FIQIH* *🍀 Kaidah yang ke 12 🍀* Kitab: Syarah Mandzumah Ushul Fiqih Karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al’Utsaimin, رحمه الله تعالى. 👉🏼 Apabila disebutkan keutamaan suatu amal dalam sebuah dalil tanpa ada perintah, maka hukumnya sunnah bukan wajib. Contohnya hadits: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب “Bersiwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan keridlaan Rabb.” (HR […]

KEISTIMEWAAN SEBELUM KENABIAN

0 Comment

*🌙 SIRAH NABAWIYAH* ————— EPISODE 15 ————— *🌴 “KEISTIMEWAAN SEBELUM KENABIAN”* Sesungguhnya dalam perkembangan hidupnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam telah mengoleksi sebaik-baik keistimewaan yang dimiliki oleh masyarakat kala itu. ‘Beliau adalah tipe ideal dari sisi kejernihan berpikir dan ketajaman pandangan’. Beliau memiliki porsi kecerdikan yang lebih, orisinilitas pemikiran dan ketepatan sarana dan tujuan. Diamnya […]

Perintah Allah dan Rasul-Nya hendaknya dilaksanakan sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda

0 Comment

*USHUL FIQIH* *🍀 Kaidah yang ke 11 🍀* Kitab: Syarah Mandzumah Ushul Fiqih Karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al’Utsaimin, رحمه الله تعالى. 👉🏼 Perintah Allah dan Rasul-Nya hendaknya dilaksanakan sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda. Dalilnya adalah hadits kisah perdamaian hudaibiyah. Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam marah kepada para shahabat karena mereka menunda-nunda perintah beliau untuk tahallul […]

Perintah dan larangan dalam urusan ibadah pada asalnya wajib dan haram. Sedangkan dalam masalah adab pada asalnya sunnah dan makruh

0 Comment

*USHUL FIQIH* *🍀 Kaidah yang ke 10 🍀* Kitab: Syarah Mandzumah Ushul Fiqih Karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al’Utsaimin, رحمه الله تعالى. 👉🏼 Perintah dan larangan dalam urusan ibadah pada asalnya wajib dan haram. Sedangkan dalam masalah adab pada asalnya sunnah dan makruh. Perintah dan larangan yang ada dalam Al Qur’an dan hadits tidak lepas […]