Day: August 12, 2018

PERKATAAN ULAMA BERKAITAN DENGAN ORANG YANG MENCELA SAHABAT ATAU BERKOMENTAR MIRING TERHADAP SALAH SEORANG SAHABAT

0 Comment

*🌙 SIRAH SHAHABAT* *PERKATAAN ULAMA BERKAITAN DENGAN ORANG YANG MENCELA SAHABAT ATAU BERKOMENTAR MIRING TERHADAP SALAH SEORANG SAHABAT* Imam Al Bukhari menulis sebuah bab dalam Shahih-nya berjudul “Bab : Larangan Mencela Orang Yang Sudah Mati”, kemudian beliau meriwayatkan sebuah hadits dari jalur Adam, dari Syu’bah, dari Al A’masy, dari Mujahid, dari ‘Aisyah Radhiyallahu anha , […]