Day: August 17, 2018

Semua yang mendahului sebab suatu hukum tidak sah. Dan sah apabila mendahului syaratnya

0 Comment

*KAIDAH USHUL FIQH* 🍀 Kaidah yang ke 19 🍀 👉🏼 Semua yang mendahului sebab suatu hukum tidak sah. Dan sah apabila mendahului syaratnya. Setiap hukum memiliki sebab dan syarat. ⚉ Contohnya zakat, sebab wajibnya adalah sampai nishob dan syarat wajibnya adalah telah berlalu haul (setahun). Apabila ada orang yang berzakat sebelum sampai nishobnya, maka zakatnya […]