Day: January 20, 2019

Kedudukan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه di sisi Rasulullah صلي الله عليه وسلم

0 Comment

*🌙 SIRAH SHAHABAT* *Kedudukan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه di sisi Rasulullah صلي الله عليه وسلم* Diriwayatkan dari al-Hakam, ia berkata, “Aku mendengar Ibnu Abi Laila berkata, Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه ia bercerita kepada kami, ‘Fathimah datang menemui Rasulullah صلي الله عليه وسلم untuk meminta pembantu (khadim) namun ia tidak […]