Beriman

Mari sejenak kita beriman!

*Mari sejenak kita beriman!* Judul di atas adalah petikan dari perkataan sahabat yang mulia Mu’adz bin Jabal dalam shohih Bukhori secara Muallaq (terpotong sanadnya dari penulis) dan dimaushulkan (diberikan Sanad bersambung) oleh imam Ibnu Abi Syaibah (11/26) dan al-Baihaqi dalam…