Day: May 4, 2019

Sikap Berlebihan Terhadap Kuburan Orang-Orang Shalih

0 Comment

Syaikh. Kitab tauhid syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Bab 21 Sikap Berlebihan Terhadap Kuburan Orang-Orang Shalih, Akan Menjadikannya Sebagai Berhala Yang Disembah Selain Allah Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwaththa’ bahwa Rasulullah bersabda, “Ya Allah! Janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah”. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. […]

Tags: