Categories
Artikel Manhaj

MANHAJ/JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT (Bag.13)

*MANHAJ/JALAN GOLONGAN YANG SELAMAT Bag.13*

بسم الله الرحمن الرحيم

THA’IFAH MANSHURAH
(KELOMPOK YANG MENDAPAT
PERTOLONGAN)

(Lanjutan poin ke tujuh)

7⃣ Dengan spesialisasi studi dan pendalamannya di bidang sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengannya, menjadikan para ahli hadits sebagai orang yang paling memahami tentang
sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, petunjuk, akhlak, peperangannya dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah.

Para ahli hadits semoga Allah mengumpulkan kita bersama
mereka. Tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu, betapapun tinggi derajat orang tersebut. Mereka hanya fanatik kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam.

Berbeda halnya dengan mereka yang tidak tergolong ahli hadits dan mengamalkan kandungan hadits. Mereka fanatik terhadap pendapat imam-imam mereka, padahal para imam itu melarang hal tersebut.

Sebagaimana para ahli hadits fanatik terhadap sabda-sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam

Karenanya !
Tidaklah mengherankan jika ahli hadits adalah kelompok yang mendapat pertolongan dan
Golongan Yang Selamat.

Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syarafu Ashhabil Hadits menulis;

“Jika shahibur ra’yi disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah shalallahu ‘alihi wasallam, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang
membuatnya tidak membutuhkan lagi selain sunnah

Sebab sunnah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah ta’ala, sifat-sifat Rabb semesta alam, mengabarkan perihal sifat Surga dan Neraka, apa yang disediakan Allah ta’ala didalamnya buat
orang-orang yang bertaqwa dan yang ingkar, ciptaan Allah ta’ala yang ada di langit dan di bumi.

Di dalam hadits terdapat kisah-kisah para Nabi dan berita-berita orang-orang zuhud, para kekasih Allah, nasihat-nasihat yang mengena, pendapat-pendapat para ahli fiqih, khutbah-khutbah Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizatnya

Di dalam hadits terdapat tafsir Al-Qur’anul ‘Azhim, kabar dan peringatan yang penuh bijaksana, pendapat-pendapat sahabat tentang berbagai hukum yang terpelihara

Allah menjadikan ahli hadits sebagai tiang pancang syari’at, Dengan mereka setiap bid’ah yang keji dihancurkan

Mereka adalah pemegang amanat Allah di tengah para makhlukNya, perantara antara Nabi dan umatnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memeliharah kandungan (matan)
hadits.

Cahaya mereka berkilau dan keutamaan mereka senantiasa hidup

Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu jika sadar pasti kembali kepada hadits

Tidak ada pendapat yang lebih baik selain pendapat ahli hadits

Bekal mereka Kitabullah, dan Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam adalah hujjah (argumentasi) mereka

Rasulullah kelompok mereka dan kepada Beliau nisbat mereka

Mereka tidak mengindahkan berbagai pendapat, selain merujuk kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam

Barangsiapa menyusahkan mereka, niscaya akan dibinasakan oleh Allah, dan barang siapa memusuhi mereka niscaya akan dihinakan oleh Allah.”

اللهم !
اجعلنا من أهل الحاديث، وارزقنا العمل به، ومحبة أهله، ومناصرة العاملين به

Ya Allah !
Jadikanlah kami termasuk kelompok ahli hadits. Berilah kami rizki untuk bisa mengamalkannya, cinta kepada para ahli hadits dan bisa membantu orang-orang yang mengamalkan
hadits.

[Manhajul Firqotun Naajiyah, Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu]

✍ Al-Ust Abu Zubair hafizhahullah

Repost oleh Para Pencinta Sunnah

•┈┈••❁🌹🌹🌹❁••┈┈•

*PROGRAM TA’AWUN GROUP PARA PENCINTA SUNNAH*

Bagi yang ingin berdonasi di kegiatan ta’awun Para Pencinta Sunnah, dana dapat disalurkan ke :

Rekening PPS
BNI SYARIAH
NURKHOLID ASHARI
NOREK : 0431487389
KODE BANK : 427 (Jika transfer dari bank lain)

Lalu konfirmasi ke salah satu Admin :

Farid : 0823-3603-7726
Nugroho : 0881-5006-720
Nurkholid : 081-331-946-911

Konfirmasi :
#nama#tanggal transfer#jumlah#keperluan

Atas partisipasi dan ta’awunnya kami ucapkan jazaakumullohu khoiron (Semoga Allah membalas anda dengan kebaikan).

•┈┈••❁🌹🌹🌹❁••┈┈•

🌐 Website: bit.ly/ParaPencintaSunnah
💻 Facebook: bit.ly/fb-ParaPencintaSunnah
📷 Instagram: bit.ly/IG-ParaPencintaSunnah
📺 Youtube Channel:
bit.ly/Youtube-ParaPencintaSunnah
📱 Twitter: bit.ly/Twitter-ParaPencintaSunnah
🖨 Telegram: bit.ly/Telegram-ParaPencintaSunnah

Leave a Reply